Podporte nové projekty a vzdelávacie kurzy

Vedieme ľudí k budovaniu zodpovednosti za svoje činy. Pomôže aj vy pri budovaní zodpovednejšej spoločnosti na Slovensku. Outward Bound Slovensko o.z. rozvíja sebadôveru, tímovú spoluprácu, vytrvalosť, komunikačné zručnosti, cieľavedomosť a prekonávanie vlastných hraníc. Dôležitou súčasťou je rozvoj pochopenia a tolerancie.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša podpora nám pomôže realizovať viac vzdelávacích zážitkových kurzov, ktoré vybavia mladých zručnosťami a postojmi na celý život.