Outward Bound Slovensko o.z.

Outward Bound Slovensko o.z.

Z meraní PISA 2015 v správe OECD vyplýva, že deťom na Slovensku nezáleží na ostatných ľuďoch a ich vzťahoch. V tomto indikátore sme posledná zo všetkých meraných krajín. Tímovú spoluprácu deti vnímajú ako nedôležitú, Slovensko obsadilo 47. miesto z 56 krajín. Zdroj - PISA 2015. 

Toto dokážeme spolu zmeniť a vytvoriť zodpovednejšiu mladú generáciu. Vďaka Vám budeme môcť priniesť kurz LIFE SKILLS väčšiemu počtu študentov.

Hlavným cieľom kurzu LIFE SKILL je doplniť formálne vzdelávanie a rozvíjať mäkké zručnosti študentov. Dôraz sa kladie na rozvoj tímovej spolupráce, hľadanie spoločných riešení a rozvoj tolerancie a pochopenia.
PRÍNOS PRE ŠTUDENTA
  • Dokážeme študentov ukázať dôležitosť tímovej spolupráce. Táto schopnosť u zamestnávateľov stúpa ako priorita v dobe, kedy sa pracovné pozície menia a vznikajú veľmi rýchlo. Predovšetkým na trhu služieb a technológii.
  • Chceme aktívne pristúpiť k problému vnímania nedôležitosti medziľudských vzťahov.
  • Chceme pomôcť vybudovať generáciu, ktorej bude záležať na slušnej a spravodlivej spoločnosť v tejto krajine. Veríme, že účastníci kurzov prenesú tieto postoje do svojej komunity, tried, rodín a budúceho zamestnania. Rozvoj tolerancie a pochopenia (angl. compassion) je jedným z 4 princípov našej organizácie.

VZDELÁVACIE CIELE

  • zvýšenie zodpovednosti, nezávislosti a schopnosti riešiť spoločne prekážky
  • zlepšenie sebadôvery, rozhodnosti a osobného odhodlania
  • objavenie vlastných silných stránok
  • spoznanie foriem efektívnej komunikácie a aktívneho počúvania v kolektíve
  • budovanie pochopenia a tolerancie (z angl. compassion)

FORMA

  • 1-dňový tréning na stredisku. Prináša tímové aktivity, kedy sa zo skupiny stáva tím s jasným cieľom. Účastníci objavujú svoje silné stránky a pripravujú vlastnú expedíciu.
  • 3-dňová expedícia. Expedícia a príroda sama vyžaduje samostatnosť, vytrvalosť, zodpovednosť za svoje činy, za seba ako aj za celý tím. Tímto procesom ich vedú a facilitujú ho skúsení inštruktori.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaša podpora nám pomôže realizovať viac vzdelávacích kurzov, ktoré vybavia študentov zručnosťami a postojmi na celý život.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Poznámka

Poznámka

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Môžte nás sledovať na:

Webstránke  

Facebooku

Instagrame